MENU

Pytanie: Jaką kasę kupić?

Odpowiedź: Przed zakupem kasy, należy dokładnie przemyśleć do czego ma służyć nam kasa. Pamiętajmy, że jest to zakup który dokonuje się nie codziennie. Podatnik nie kupuje kasy z własnej woli, jest to wręcz urządzenie które pozwoli na dokładniejszą kontrole jego sprzedaży. Ale jeśli i tak już musimy ją kupić to pomyślmy o kasie która nam będzie pomagać w pracy, albo przynajmniej nie będzie jej utrudniać.

 

Pytanie: Co należy uczynić, aby uzyskać odpis od ceny zakupu kasy fiskalnej?

Odpowiedź: Aby móc skorzystać z odliczeń, oraz  prawidłowo sfiskalizować firmę należy stosować się do punktów wyszczególnionych poniżej.

Kupujemy kasę fiskalną. Najlepiej około 2-3 tygodni wcześniej, pozwoli to nam na wcześniejsze zapoznanie się z kasą i jej możliwościami. Czas który poświęcimy na ćwiczenia z kasą w trybie niefiskalnym, pozwoli nam na bez stresową pracę bez pomyłek.
Powiadamiamy wcześniej (minimum jeden dzień przed fiskalizacją) właściwy Urząd Skarbowy (tam gdzie rozliczamy VAT, lub jeśli nie jesteśmy vatowcami w Urzędzie gdzie rejestrujemy działalność) o tym, że będziemy się fiskalizować. Wzór zgłoszenia w zakładce download.
Przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem kasę należy zafiskalizować.. Można to zrobić wcześniej, lecz nigdy później. Taką usługę wykonuje nasz autoryzowany serwis kas fiskalnych
Dokonać pierwszej sprzedaży w wyznaczonym terminie (najlepiej zachować pierwszy paragon dla U.S.)
Po fiskalizacji mamy max. do 7 dni na złożenie dokumentów do Urzędu Skarbowego. Jest to druk "Powiadomienie Podatnika o Miejscu Instalacji Kasy". Taki dokument otrzymasz przy fiskalizacj kasy od serwisanta.
Jeszcze jedna ważna rzecz : Jeśli mamy już kasę to każda awaria równa się z zamknięciem sklepu. Nie można sprzedawać bez kasy zapisując na kartce obroty z myślą o późniejszym wbiciu na kasę. Każdy przestój to wymierna strata. Kwoty strat są najczęściej wyższe niż różnica pomiędzy kasą tanią, a kasą dobrą.
 
Pytanie: Czy w przypadku awarii kasy należy zaprzestać w ogóle sprzedaży?
Odpowiedź: Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej - w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku - zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, Jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.
 
Pytanie: Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne?
Odpowiedź: Wydruki raportów fiskalnych dobowych muszą być wykonane w ściśle określonych odcinkach czasu, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Mogą być wykonywane z inicjatywy użytkownika (sprzedającego) po zakończeniu pracy w danym dniu (i taki sposób jest najbardziej pożądany i naturalny), bądź są wymuszane przez samo urządzenie w sytuacji, gdy od rozpoczęcia sprzedaży upływa pełna doba rozumiana jako określona dataa nie upływ 24 godzin. Moduł fiskalny nie dopuści do sytuacji, w której możliwa byłaby sprzedaż w dobie następującej po dwóch kolejnych dobach kalendarzowych sprzedaży licząc okres sprzedaży od momentu wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego po ostatnim raporcie dobowym.
 
Pytanie: W jaki sposób anulować wydrukowany paragon na kasie fiskalnej?
Odpowiedź: Paragon można anulować (bądź stornować) tylko przed jego zakończeniem. Na żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma opcji zwrotu ani anulowania czy usunięcia wydrukowanego (zakończonego) paragonu.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.

Dodatkowe objaśnienia do Rozporządzenia Ministra Finansów.

Zasady prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych w latach 2013-2014

Broszura Ministerstwa Finansów 2013 dla nowych podatników.